Leden

Vlindernaam: Koninginnepage
Voornaam: Menno
Achternaam: Bleeker
Geboortedatum: 30 juli 1966
Lid sinds: 9 november 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtshandig
Beschrijving: oprichter van de club. Onmiskenbaar door gele grondkleur en de dikke, zwarte banden over vleugels. Nederland ligt op de rand van zijn areaal; hij komt met name in Zuid-Limburg voor. Zwervende vlinders worden soms door het hele land gezien. Vliegt vanaf begin april tot midden juni, maar vooral de tweede generatie wordt in Nederland gezien in juli en augustus. De rupsen leven op schermbloemigen, vooral (wilde) peen.
 
Vlindernaam: Dagpauwoog
Voornaam: Herman
Achternaam: Bos
Geboortedatum: 22 december 1968
Lid sinds: 9 november 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: oprichter van de club. De dagpauwoog voor veel mensen een van de eerste vlinders in het jaar. Ook deze soort legt de eitjes op brandnetel.
 
Vlindernaam: Gehakkelde Aurelia
Voornaam: Simon
Achternaam: van der Let
Geboortedatum: 27 juli 1969
Lid sinds: 9 november 1992
Functie: voorzitter
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: oprichter van de club. De gehakkelde aurelia is meestal de laatste van de 'vlinder-overwinteraars'. Hij is makkelijk te herkennen aan de gehakkelde vleugelrand. De soort was vroeger beperkt tot het zuiden van ons land, maar breidt zich de laatste tijd steeds verder naar het noorden uit.
 
Vlindernaam: Distelvlinder
Voornaam: Menno
Achternaam: de Vries
Geboortedatum: 5 november 1969
Lid sinds: 9 november 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: oprichter van de club en tevens PR-in ruste. Elk jaar opnieuw moeten de distelvlinders Europa opnieuw bevolken vanuit Afrika. Dat lukt het ene jaar beter dan het andere, reden waarom de aantallen enorm kunnen fluctueren. In het najaar sterven alle distelvlinders bij de eerste nachtvorst.
 
Vlindernaam: Citroenvlinder
Voornaam: Michel
Achternaam: Bos
Geboortedatum: 10 februari 1971
Lid sinds: 12 december 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: De citroenvlinder behoort tot de eerste voorjaarsbodes. Vooral de fel geel gekleurde mannetjes vallen goed op. De vrouwtjes zijn veel lichter van kleur en lijken van een afstandje wel wat op een witje.
 
Vlindernaam: Landkaartje
Voornaam: Johan
Achternaam: van der Elst
Geboortedatum: 13 oktober 1969
Lid sinds: 12 december 1992
Functie: Secretaris
Voorkeur: linksdragend
Beschrijving: In het voorjaar is deze vlinder overwegend oranje van kleur. De tweede generatie, die in de zomer vliegt, is veel donkerder (soms bijna zwart) met een witte band over de vleugels. Dit is een vlinder die tot de jaren veertig uiterst zeldzaam was in Nederland, maar nu overal gevonden kan worden.
 
Vlindernaam: Oranjetip
Voornaam: Jacob
Achternaam: Leijstra
Geboortedatum: 26 juli 1964
Lid sinds: 12 december 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: Alleen de mannetjes hebben 'oranje tipjes', de vrouwtjes lijken veel op witjes. Een echte lente-vlinder, die vooral eind april en in mei vliegt. Veel mensen zien het eerste oranjetipje op (hoe toepasselijk) koninginnedag.
 
Vlindernaam: Weerschijnvlinder
Voornaam: Fulco
Achternaam: van Lievenoogen
Geboortedatum: 10 februari 1969
Lid sinds: 12 december 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: RECHTSdragend
Beschrijving:
 
Vlindernaam: Parelmoervlinder
Voornaam: Willem
Achternaam: Tuinstra
Geboortedatum: 9 juli 1970
Lid sinds: 12 december 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: "I love Rubber"
 
Vlindernaam: Kleine vos
Voornaam: Theo
Achternaam: Duinkerken
Geboortedatum: 7 augustus 1968
Lid sinds: 26 december 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: linksdragend
Beschrijving: Ook de kleine vos overwintert als volwassen vlinder. Daarom is hij er in het voorjaar vroeg bij. De vrouwtjes leggen eitjes op brandnetel. In de zomermaanden vliegt dan de volgende generatie.
 
Vlindernaam: Koolwitje
Voornaam: Wim
Achternaam: Haanstra
Geboortedatum: 22 oktober 1963
Lid sinds: 26 december 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: De meest wijd verbreide vlinder van ons land, die iedereen in zijn of haar omgeving kan vinden. Vliegt vanaf half maart.
 
Vlindernaam: Blauwtje
Voornaam: Jacco
Achternaam: Hiemstra
Geboortedatum: 13 oktober 1968
Lid sinds: 26 december 1992
Functie: lid
Voorkeur: recht- & linksdragend
Beschrijving:
 
Vlindernaam: Vuurvlinder
Voornaam: Gerrit
Achternaam: de Jong
Geboortedatum: 7 februari 1968
Lid sinds: 26 december 1992
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: De kleine, fel oranje gekleurde mannetjes verdedigen een klein territorium vanaf een hoge grasspriet. Zo vallen ze flink op. De vlinder wordt vooral gevonden in schrale vegetaties (duinen, heiden, schrale graslanden).
 
Vlindernaam: Zwartgespikkelde
Voornaam: Richard
Achternaam: Dijkstra
Geboortedatum: 12 maart 1970
Lid sinds: 10 januari 1993
Functie: feestcommissie
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: heeft zijn functie als voorzitter beschikbaar gesteld.
 
Vlindernaam: Grote IJsvogel
Voornaam: Rene
Achternaam: Holkema
Geboortedatum: 5 april 1973
Lid sinds: 10 januari 1993
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving:
 
Vlindernaam: Groentje
Voornaam: Alex
Achternaam: Reitsma
Geboortedatum: 15 januari 1970
Lid sinds: 14 oktober 1996
Functie: Aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: De onderkant van het groentje is ., juist. Zo valt hij nauwelijks op als hij op een blaadje aan de rand van bos en hei zit.
 
Vlindernaam: Apollovlinder
Voornaam: Floris
Achternaam: Nicolai
Geboortedatum: 17 februari 1974
Lid sinds: 14 oktober 1996
Functie: Penningmeester
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving:
 
Vlindernaam: Argusvlinder
Voornaam: Jacco
Achternaam: Kuiper
Geboortedatum: 11 juli 1971
Lid sinds: 4 januari 1998
Functie: PR-manager
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: In heel Nederland een karakteristieke vlinder van droge graslanden, zoals wegbermen en dijken.
 
Vlindernaam: Monarchvlinder
Voornaam: Lando
Achternaam: de Vent
Geboortedatum: 23 september 1969
Lid sinds: 4 januari 1998
Functie: aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: Just married
 
Vlindernaam: Aardbeivlinder
Voornaam: Adrie
Achternaam: Fransen
Geboortedatum: 22 februari 1970
Lid sinds: 1 december 2000
Functie: aktieflid
Voorkeur: linksdragend
Beschrijving:
 
Vlindernaam: Zilvervlekje
Voornaam: Hans
Achternaam: van der Heide
Geboortedatum: 30 december 1969
Lid sinds: 24 september 2004
Functie: Aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving:
 
Vlindernaam: Gele Luzernevlinder
Voornaam: Jacques
Achternaam: Meijer
Geboortedatum: 16 april 1976
Lid sinds: 25 maart 2005
Functie: Aktieflid
Voorkeur: rechtsdragend
Beschrijving: De gele luzernevlinder komt voornamelijk voor op klaver- en luzernevelden en ook op extensief begraasde weiden met veel vlinderbloemigen. Hij komt in open landschappen voor met weinig bosschages en struiken. De eitjes worden op veel soorten vlinderbloemigen afgezet. De rups voedt zich met de jonge bladeren. De overwintering vindt ook als halfvolwassen rups plaats. Voor de verpopping in een gordelpop hecht de rups zich aan een stengel van de waardplant vast. De gele luzernevlinder vliegt in twee tot drie generaties, afhankelijk van de geografische ligging en hoogte van het vliegterrein. In het noorden is het een trekvlinder, in het zuiden een standvlinder. De gele en de zuidelijke luzernevlinder lijken bijzonder veel op elkaar. Een zekere determinatie is dan ook niet altijd mogelijk. De zuidelijke luzernevlinder wordt vrijwel alleen op kalkgraslanden met Hippocrepis comosa (paardenhoefklaver) gezien. De gele luzernevlinder heeft weliswaar een voorkeur voor klaver- en luzernevelden, maar op trek kan hij vrijwel overal opduiken.